سفارش تبلیغ
صبا

 

یا علی

 امامان با مردم نشست و برخاست داشتند و در تعاملات اجتماعی به نیکوترین صورت با آنان برخورد می نمودند . این سیره چنان نیکو بود که با الگو قرار دادن آنان ما می توانیم روش صحیح برخورد اسلامی با افراد گوناگون را بیاموزیم.

با بررسی آِیات در می یابیم برخورد با انسانهای مختلف باید هماهنگ و متناسب با روحیه آنها باشد خداوند عزوجل در قرآن فرموده است:

 محمد رسول الله و الذین معه اشدا علی الکفار رحماء بینهم1  

 محمد فرستاده خداست و کسانی که با اوهستند در برابر کفار سخت و شدید و در میان خود مهربانندادامه مطلب...


تاریخ : پنج شنبه 89/7/15 | 11:6 عصر | نویسنده : صبا | نظر

 

 سراسر مدت سیو پنج سال امامت امام موسی کاظم (علیه السلام) با حوادث و فراز و نشیبهای سیاسیآمیخته بود. بیشتر زندگانی ایشان در زندانهای هارون الرشید سپری شد. امامرضا)علیه السلام) در تمامی مدتی که امام کاظم (علیه السلام) زندانی بودند دستیار و پشتوانه استوار پدر در حوادث سیاسی فرهنگی بودند. شریکغم ها و رنج های پدرشان بودند هرگز در برابر قدرت طلبان هوس باز، خودشان را تسلیمنکردند. ایشان  راه پدر را ادامه دادند و ادامه مطلب...


تاریخ : سه شنبه 89/7/6 | 9:29 عصر | نویسنده : صبا | نظر

 خامنه ای

 گرامی باد هفته دفاع مقدس

 یکی از اصول مشترک در زندگانی امامان که همواره در زندگی آنها مشاهده گردیده صبر و مقاومت است. این بزرگواران الگوی بزرگ صبر و قهرمان مقاومت بودند.

 در بررسی زندگی امام رضا)علیه السلام) می بینیم که ایشان نیز همچون دیگر امامان نمونه کامل این صفت اخلاقی بودند. شاید بتوان از موقعیت های دشواری که ایشان با آن رو به رو شدند زمانی که مامون این بزرگوار را به خراسان دعوت کرد نام برد.

 ادامه مطلب...


تاریخ : جمعه 89/7/2 | 9:47 صبح | نویسنده : صبا | نظر

 حرم رضوی

 

 امام علی بنموسی الرضاعلیه السلام : جامع تمام فضائل بودند ، به طوریکه تمام صفات عالی درایشان جمع شده بود . خصایص شریف امامرضاعلیه السلام قسمتی از صفات جدش، بزرگترین پیامبر خدا ( صلیالله علیه وآله ) بود که ازمیان پیامبران ممتاز بودند . ایشان درباره زهد به نقلازپدرانشان می فرمودند زاهد آن است که حلال دنیا را ازترس حساب و کتاب وحرام دنیارا ازترس عقاب ترک می کند.1

 محمد بنعباد2 درباره رفتارزاهدانه آن حضرت می گوید :پوشش ابوالحسن علیه السلام درطول تابستان همواره یک بوریابود.ایشاندرطول زمستان با همه عظمت و وقاری که داشتند پوششی ساده داشتند وبه دورازهرگونهعلامت گذاری ویا این که رنگ مخصوصی داشته باشد همیشه لباس زبربه تن می کردند مگرآنکه می خواستند پیش مردم و به دیدن آنها بروند که درآن وقت بهترین لباس خود را میپوشیدند.3 

                                ادامه مطلب...


تاریخ : دوشنبه 89/6/29 | 11:40 صبح | نویسنده : صبا | نظر

 امام مهربانی

 

 سیرهاخلاقی امامرضاعلیه السلام:

 اخلاقفردی:

 ادب:

 اخلاق ، یکیاز عناصر مهم شخصیت انسان است ، وکاشف کیفیت ذات ،و درون اوست . امامرضاعلیه السلام به اخلاق عالی وممتاز، آراسته بودند، وبدین سببدوستی عام وخاص را ، به خود جلب کردند، همچنین انسانیت آن حضرت،یگانه و بیمانند بود ، و درحقیقت تجلی روح نبوت ، ومصداق رسالتی بود که خود آن حضرت ، یکیازنگهبانان وامانت داران ووارثان اسرار، آن به شمار می رفت . ازابراهیم بن عباسصولی1نقل شده ، کهگفته است:

 منابوالحسن الرضاعلیه السلام راهرگز ندیدم درسخن گفتن ، باکسی درشتی کنند.

 منابوالحسن الرضاعلیه السلام را هرگز ندیدم سخن کسی را پیشاز فراغ از آن ، قطع کند.

 هرگزدرخواست کسی را ،که  قادر به انجام دادن آن بود، رد نفرمودند .

ادامه مطلب...


تاریخ : دوشنبه 89/6/29 | 11:17 صبح | نویسنده : صبا | نظر

 

امام رضا

 

یکی دیگر از مظاهر شخصیت علمی امام رضا (علیه السلام) که شگفتی اطرافیان و شاهدان را به همراه داشت، آشنایی کامل حضرت(علیه السلام) به زبانهای مختلف بود. امام (علیه السلام) در مجامع علمی به هنگام مناظره و یا در نشستهای علمی معمولی در پاسخگویی به اشخاص که از بلاد دیگر حضور ایشان شرفیاب می شدند، با زبان متداول و رسمی مخاطب با وی به گفتگو می پرداختند.

اباصلت هروی می گوید:

«امام رضا (علیه السلام) با مردم به زبان خودشان سخن می گفت. به خدا سوگند که او فصیح ترین مردم و داناترین آنان به هر زبان و فرهنگی بود.»[1]

                                                                           ادامه مطلب...


تاریخ : دوشنبه 86/8/7 | 9:56 عصر | نویسنده : صبا | نظر

                                         حرم

امام رضا (علیه السلام) علاوه بر این که برای پرسشهای مختلف عالمان ادیان و مکاتب پاسخی در خور داشت، بر مبنای اعتقادی شخص مخاطب سخن می گفتند و استدلال می کردند و این مظهر دیگری از توانمندی علمی امام بود. امام (علیه السلام) با اهل تورات، به توراتشان، با رهروان انجیل بر مبنای انجیل و با حاملان زبور به زبور... سرانجام با هر فرقه و گروهی با مبنای خود آنان سخن گفته اند و به روش خودشان استدلال می نمود.[1]

                                                ادامه مطلب...


تاریخ : پنج شنبه 86/7/19 | 4:15 عصر | نویسنده : صبا | نظر

 حدیث

1-      بهترین و ارزنده ترین خصلت ها : انجام کارهای نیک، فریاد رسی بیچارگان و بر آوردن آرزوی آرزومندان است.[1]

2-      از بخششی که زیان آن برای تو بیش از سودی است که به برادرانت میرسد خودداری کن.[2]

3-      ایمان عبارت است از : اقرار به زبان ،‌شناخت با قلب و عمل نمودن با اعضاء و جوارح [3]

4-      بالاترین درجه عقل خودشناسی است [4]

5-      آن کس که برای رضای الله کسی را به برادری گزیند خانه ای را در بهشت بدست آورده است . [5]

6-      بهترین ثروت شخص و برترین اندوخته اش صدقه است [6]

7-      خوش خلقی دو گونه است : فطری و اختیاری ولی صاحب خلق خوش اختیاری برتر است[7]

8-      شکیبایی بر بلا زیبا و پسندیده است ولی برتر از آن صبر در برابر محّرمات است [8]

9-      سرآمد طاعت الله تعالی صبر و رضاست [9]

10-   عبادت به زیادی نماز و روزه نیست بلکه به اندیشیدن در امر پروردگار متعال است [10]

11-   با دوستان فروتن باش ، از دشمن احتیاط کن و با عموم مردم گشاده رو باش [11]

12-   در شگفتم از آن کس که بردگان را با دارایی خود می خرد و آزاد می‌کند چگونه آزادگان را با اخلاق خوش خود نمی خرد . [12]

13-   بی اعتنایی به دارایی مردم ، بهتر از بذل و بخشش است [13]

14-   یاری کردن ناتوان ، بهتر از صدقه دادن است [14]

15-   بهترین مال و ثروت آن است که وسیله حفظ آبروی انسان شود . [15]

16-   برای کودک شیری بهتر از شیر مادرش نیست [16] 

17-   آن کس که خود را در معرض تهمت قرار دهد نباید کسی را که به او گمان بد برده است ملامت کند. [17]

18-   کسی که بیدادگری پیشه کند ، از عقوبت ایمن نخواهد ماند . [18]

19-   کسی که بخواهد بی نیازترین مردم باشد ، باید به آنچه نزد الله تعالی است اطمینان داشته باشد . [19]

20-   آن که در راه حق صبر کند ، الله تعالی بهتر از آنچه در برابرش صبر کرده است بدو عوض خواهد داد . [20]

 
تاریخ : پنج شنبه 86/6/29 | 10:3 صبح | نویسنده : صبا | نظر

امام رضا 

امام هشتم علیه السلام چونان نیاکان وارسته اش از مقام علمی والائی برخوردار بود تا آن جا که وی را «عالم آل محمد (صلی الله علیه و آله)» لقب داده اند.

اباصلت از محمد بن اسحاق بن جعفر (علیه السلام) نقل کرده است:

امام موسی بن جعفر (علیه السلام) به فرزندانش می فرمودند: «برادرتان، علی بن موسی(علیه السلام) دانای خاندان پیامبر (صلی الله علیه و آله) است. نیازها و پرسشهای دینی خود را از وی فراگیرید و آن چه را به شما تعلیم داد به خاطر بسپارید، چه این که بارها پدرم امام صادق (علیه السلام) به من فرمودند: دانای خاندان پیامبر (صلی الله علیه و آله) در نسل توست و ای کاش من او را می دیدم و درک می کردم.[1]                                                       ادامه مطلب...


تاریخ : سه شنبه 86/6/13 | 9:8 صبح | نویسنده : صبا | نظر
 

آیت الله خامنه ای

 

عبادت امام رضا علیه السلام

عبادت ، فروتنی درمقابل خداوند استپرهیزگاری وتقوای امام رضا علیه السلام طوری بود که نه تنها مردم، بلکه دشمنان نیز به آن اعتراف می کردند ،ایشان همه فکر واندیشه شان، حفظ دین خدا واجرای وظایف الهی بود ونجات خود ومردم را درتقوا ،پرهیزگاری وعبادت کردن می دانستند . چیزهایی که دردنیا وجود داشت، سبب نشد که ایشان از وظیفه خود دور بیفتد ،ایشان به دنیا علاقه نداشتند ونسبت به آن بی رغبت بودند،زهد  وعبادتشان بی نظیر بود، همیشه  سعی داشتند مردم را به تقوا وعبادت و پرستش خداوند دعوت نمایند1چنان که به برادرشان زید فرمودند : « ای زید ازخدا بترس، آن چه که ما به آن رسیده ایم به وسیله همین تقواست هرکس که تقوا داشته باشد وخدا را مراقب خود نداند ازما نیست وما از اونیستیم2

 ادامه مطلب...


تاریخ : پنج شنبه 86/6/1 | 8:35 صبح | نویسنده : صبا | نظر


  • دانلود
  • رد ریپورتر
  • کارت شارژ همراه اول