سفارش تبلیغ
صبا

 حدیث

1-      بهترین و ارزنده ترین خصلت ها : انجام کارهای نیک، فریاد رسی بیچارگان و بر آوردن آرزوی آرزومندان است.[1]

2-      از بخششی که زیان آن برای تو بیش از سودی است که به برادرانت میرسد خودداری کن.[2]

3-      ایمان عبارت است از : اقرار به زبان ،‌شناخت با قلب و عمل نمودن با اعضاء و جوارح [3]

4-      بالاترین درجه عقل خودشناسی است [4]

5-      آن کس که برای رضای الله کسی را به برادری گزیند خانه ای را در بهشت بدست آورده است . [5]

6-      بهترین ثروت شخص و برترین اندوخته اش صدقه است [6]

7-      خوش خلقی دو گونه است : فطری و اختیاری ولی صاحب خلق خوش اختیاری برتر است[7]

8-      شکیبایی بر بلا زیبا و پسندیده است ولی برتر از آن صبر در برابر محّرمات است [8]

9-      سرآمد طاعت الله تعالی صبر و رضاست [9]

10-   عبادت به زیادی نماز و روزه نیست بلکه به اندیشیدن در امر پروردگار متعال است [10]

11-   با دوستان فروتن باش ، از دشمن احتیاط کن و با عموم مردم گشاده رو باش [11]

12-   در شگفتم از آن کس که بردگان را با دارایی خود می خرد و آزاد می‌کند چگونه آزادگان را با اخلاق خوش خود نمی خرد . [12]

13-   بی اعتنایی به دارایی مردم ، بهتر از بذل و بخشش است [13]

14-   یاری کردن ناتوان ، بهتر از صدقه دادن است [14]

15-   بهترین مال و ثروت آن است که وسیله حفظ آبروی انسان شود . [15]

16-   برای کودک شیری بهتر از شیر مادرش نیست [16] 

17-   آن کس که خود را در معرض تهمت قرار دهد نباید کسی را که به او گمان بد برده است ملامت کند. [17]

18-   کسی که بیدادگری پیشه کند ، از عقوبت ایمن نخواهد ماند . [18]

19-   کسی که بخواهد بی نیازترین مردم باشد ، باید به آنچه نزد الله تعالی است اطمینان داشته باشد . [19]

20-   آن که در راه حق صبر کند ، الله تعالی بهتر از آنچه در برابرش صبر کرده است بدو عوض خواهد داد . [20]

 
تاریخ : پنج شنبه 86/6/29 | 10:3 صبح | نویسنده : صبا | نظر

  • دانلود
  • رد ریپورتر
  • کارت شارژ همراه اول